سفارشات سیم پیچی

قبول سفارشات سیم پیچی انواع الکترو موتور های تک فاز

و سه فاز اعم از فشارقوی و فشار ضعیف ، پذیرفته

می شود .

 

 

سیم پیچی انواع شناور ، کف کش و لجن کش در مدلهای

مختلف پذیرفته می شود

/ 0 نظر / 11 بازدید